LP www.pilmeyer.com

IN CAHOOTS - 3 JUIN 2008 - SPIRIT OF 66 - VERVIERS (B)

In Cahoots

In Cahoots

In Cahoots

In Cahoots

In Cahoots

In Cahoots

In Cahoots

In Cahoots

In Cahoots

In Cahoots

In Cahoots

In Cahoots

In Cahoots

In Cahoots

In Cahoots

In Cahoots

In Cahoots

In Cahoots

In Cahoots

IN CAHOOTS:
PHIL MILLER : Guitar - Fred T. BAKER : Bass - PETER LEMER : Keyboards
MARK FLETCHER : Drums - GAIL BRAND : Trombone - SIMON PICARD : Saxes

-

PHOTOS : LUC PILMEYER

Click to close